Lektoři

  • naši lektoři jsou absolventy vysokých výtvarných škol (praktického i teoretického zaměření) a sami jsou aktivními umělci
  • naši lektoři mají mnohaleté pedagogické zkušenosti a mnozí z nich se profesně věnují výuce výtvarných předmětů
  • od našich lektorů můžete očekávat profesionální přístup, ochotu a vstřícnost

Mgr. MgA. Zuzana Novotná Ištvanová Ph.D.

 

výuka: Kresba-malba, Malba, Přípravka

 

*1980, Třebíč

Studia:

1995 – 1998  SPŠ textilní v Brně, obor Modelářství a návrhářství oděvů

(MgA. Iveta Konečná)

1999 –              VOŠ textilní v Brně, obor Tkaní a textilní tisk

2000 – 2004  PdF Masarykovy univerzity v Brně, obor Vizuální tvorba – výtvarná výchova (Mgr. Petr Kamenický, Mgr. Milan Magni)

2004 – 2006   FaVU VUT v Brně, ateliér Malířství II. (prof. Martin Mainer)

2004- 2013    doktorské studium v prezenční formě na PdF MU, obor Specializace v pedagogice – Výtvarná výchova (doc. PhDr. Jiří Havlíček)

Ocenění:

7. 2004 – udělena cena děkana PdF MU za významnou tvůrčí činnost

Žije, maluje a pracuje V Brně. Působí jako lektorka výtvarných kurzů, pracuje se seniory, příležitostně působí jako externí pedagog na PdF MU.

 ČLENKA UMĚLECKÉ SKUPINY RASVÁD

Mgr. MgA. Ondřej Navrátil Ph.D.

výuka: Kresba-grafika

výuka: Příprava na výtvarné školy, Olejomalba

 

PETR KUNČÍK * 1981, žije a pracuje v Brně
Kontakt: +420 724 975 791, e-mail: mrart@email.cz
www.petrkuncik.cz

STUDIUM / STUDIES
Od 2008 Pedagogická fakulta MU, Katedra výtvarné výchovy, doktorské studium
2006 – 2009 Fakulta výtvarných umění VUT Brno, ateliér Malba 3 (vedoucí doc. Petr Kvíčala)
2003 – 2008 Pedagogická fakulta MU, Katedra výtvarné výchovy, obor: výtvarná výchova / vizuální tvorba
2000 – 2003 Soukromá vyšší odborná škola umění ve Zlíně, obor: užitá malba (Mgr. Pavel Preisner ad.)

Od roku 2012 učí na výtvarném oboru Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací v Brně

 

 

výuka: Figurální kresba a malba

 

1982 – 86 SPŠ textilní Brno – Výtvarné zpracování tkanin
1986 – 88 Bytex Brno – designer
1988 – 89 Univerzita J.E.Purkyně Brno, Pedagogická fakulta
1989 – 95 VŠUP Praha – Prostorová tvorba textilu a alternativních technik
1994 – 97 souběžbé studium AMU Praha, Divadelní fakulta, Katedra scénografie -Kostým a maska
1995 až do současnosti SŠUD a VOŠ Brno, odborný pedagog – výuka figurálního kreslení, výtvarné přípravy, oděvního designu

výuka: Digitální fotografie